Κινικλή Δήμητρα

Κτηνοτρόφος 

Υποψήφιος/α: Κεντρικό Γέρας

Για να κάνουμε επιτέλους τις πράξεις πιο δυνατές από τα λόγια. Για να αναθρέψουμε έργα!!
Γιατί με τον Πανάγο Κουφέλο

Δηλώνω παρούσα και θα είμαι υποψήφια με τον Συνδυασμό του κ. Κουφέλου Νέα Δράση

Νέος Δήμος καθώς  από την αρχή της θητείας του και από τη θέση που υπηρέτησε ως τώρα  προσπάθησε και έδωσε λύσεις  στα προβλήματα του Πρωτογενούς Τομέα.

Με την επιθυμία να βοηθήσω τα χωριά του Δήμου Μυτιλήνης και το δικό μου, τάσσομαι μαζί του και υπόσχομαι ότι ως νέα Κτηνοτρόφος θα πράξω ότι είναι δυνατόν ώστε να βελτιωθεί η ζωή όλων  και ιδιαίτερα των νέων.