Καψιμάλης Δουκάκης

Αγρότης

Υποψήφιος/α: Κεντρικό Μυτιλήνης

Η πόλη δεν μας θέλει θεατές. Έχω Όραμα. Δηλώνω Παρών.