Μπαμπάκος Νικόλαος

Υποστράτηγος   ΕΑΣ

Υποψήφιος/α: Κεντρικό Μυτιλήνης