Μπαλής Αναστάσιος

Επιχειρηματίας, Πρόεδρος Ναυτικού Ομίλου Μυτιλήνης

Υποψήφιος/α: Κεντρικό Μυτιλήνης