Ζουριδάκης Στέλιος

Αστυνομικός, Πρώην Πρόεδρος Ιππείου

Υποψήφιος/α: Ίππειος