Ζηρόπουλος Νεκτάριος

 Απόστρατος Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος

Υποψήφιος/α: Κεντρικό Μυτιλήνης