Βαβούδη Κυριακή

Ιδιωτικός Υπάλληλος

Υποψήφιος/α: Αφάλωνας

Να κάνουμε πράξη ένα οραματικό σχέδιο για το Δήμο μας ,να τον οδηγήσουμε στη νέα εποχή, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
Γιατί με τον Πανάγο Κουφέλο

Οι Αυτοδιοικητικές εκλογές είναι σημαντικές, γιατί επηρεάζουν την καθημερινότητα και τις ζωές όλων μας. Οι τοπικές κοινωνίες προχωρούν στο μέλλον τους , μέσα από τις αποφάσεις και το έργο των αυτοδιοικητικών , που πρέπει να προσφέρεται με αφοσίωση και προσήλωση στο κοινό καλό και συμφέρον. Η Μυτιλήνη και τα χωριά μας θέλουν λύσεις και ρεαλιστικό πρόγραμμα , από κάποιον με σταθερές αρχές και αξίες και πιστεύω ότι ο υποψήφιος Δήμαρχος Πανάγος Κουφέλος επικεφαλής του Ψηφοδελτίου Νέα Δράση, Νέος Δήμος , τις διαθέτει όπως και οι συνεργάτες του. Συντάσσομαι λοιπόν μαζί τους , έχοντας δυνάμεις για να προσφέρω στο κοινό μας όραμα για ένα Νέο Δήμο.