Βασιλακάκης Δημήτρης

Ελεύθερος  Επαγγελματίας

Υποψήφιος/α: Κεντρικό Μυτιλήνης

"Παράταξη στελεχών με αναγνωρισμένη δράση και κοινωνική προσφορά, που υπηρετούν και εκφράζουν την Κοινωνία των Πολιτών"