Στεφανής Νικόλαος

Εργάτης-Εθελοντής Πυροσβέστης

Υποψήφιος/α: Κοινότητα Πλωμαρίου