Ψωμαδάκη Χριστίνα 

Ιδιωτική Υπάλληλος

Υποψήφιος/α: Κοινότητα Λουτρ. Θερμής