Πλουμής Χρήστος

Σπουδαστής Μάγειρας

Υποψήφιος/α: Μεγαλοχώρι