Πασινιού Δέσποινα

Ιδιωτική Υπάλληλος

Υποψήφιος/α: Κάτω Τρίτος

Γιατί με τον Πανάγο Κουφέλο

Αποφάσισα να συνταχθώ  με το Συνδυασμό, Νέα Δράση Νέος Δήμος, μία δυνατή ομάδα , με φρέσκιες ιδέες  και διάθεση προσφοράς , στην οποία συμμετέχουν   επαγγελματίες  από διάφορους τομείς   , με κοινό στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής . Θέλω να ευχαριστήσω γι αυτό τον επικεφαλής υποψήφιο Δήμαρχο  Μυτιλήνης  Πανάγο Κουφέλο  τον οποίο εμπιστεύομαι  απόλυτα ότι θα μπορέσει με την υποστήριξη όλων μας ,   να  δώσει την ώθηση  ανάπτυξης  και αναγέννησης του Δήμου Μυτιλήνης και με τις κοινές αρχές  και αξίες  οδηγό ,  να τον οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον.