Μαστραντωνάς Ευστράτιος

Συνταξιούχος

Υποψήφιος/α: Κεραμεία