Μαϊστρέλλη Κατερίνα

Νοσηλεύτρια στο ΚΚΠΠΒΑ Θεομήτωρ

Υποψήφιος/α: Κοινότητα Αγιάσου