Λυκαρδόπουλος Βαγγέλης

Αστυνομικός

Υποψήφιος/α: Παμφίλων

Πιστεύω στη διαδικασία της συμμετοχικότητας και της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά ως βασική αρχή της Δημοκρατίας
Γιατί με τον Πανάγο Κουφέλο

Αποφάσισα να συμπορευτώ με τον Πανάγο στις εκλογές , διεκδικώντας ένα καλύτερο σε λειτουργία Δήμο , οργανωμένο και καθαρό, όπου οι πολίτες θα βιώνουν μία πιο ποιοτική καθημερινότητα. Εκτιμώντας το ήθος του, τις αρχές και την αγωνιστικότητα που τον διακρίνει , πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος για τον Δήμο Μυτιλήνης , ώστε να βοηθήσει να πάει καλά. Η πολυετής εμπειρία μου με τα κοινά, μου επιτρέπει την αισιοδοξία για το αποτέλεσμα που θα προκύψει.