Κουρουλής Γεώργιος 

Ιδιωτικός Υπάλληλος

Υποψήφιος/α: Αμπελικό