Κουκέλλης Κλεάνθης

Συνταξιούχος

Υποψήφιος/α: Αλυφαντών