Κόπανος Αστέριος

Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Υποψήφιος/α: Κεντρικό Μυτιλήνης