Κωνσταντάρας Ευάγγελος

Ελεύθερος Επαγγελματίας

Υποψήφιος/α: Κεντρικό Μυτιλήνης

“ Έργο ορατό και μετρήσιμο. Με σεβασμό και αίσθημα ευθύνης για όλους τους πολίτες θα δημιουργήσουμε ένα υγιή Δήμο που αξίζουμε να ζούμε ! ”