Κόμλος Αθανάσιος

Κτηνοτρόφος/Ελαιοπαραγωγός

Υποψήφιος/α: Κεντρικό Μυτιλήνης