Καρακωνσταντής Ευστράτιος

Απόστρατος Αξιωματικός Πολεμικής Αεροπορίας

Υποψήφιος/α: Κοινότητα Μυτιλήνης