Καλέλλης Παναγιώτης

Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.

Υποψήφιος/α: Κεντρικό Μυτιλήνης