Γκιγκιλίνης Αντώνης

Ελεύθερος Επαγγελματίας

Υποψήφιος/α: Κεντρικό Μυτιλήνης

Οι πολίτες έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε το μέλλον του τόπου μας.Για ένα Δήμο όπου η επιχειρηματικότητα γίνεται εργαλείο και εφόδιο για όλους
Γιατί με τον Πανάγο Κουφέλο

Οι υποδομές και δράσεις για την ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μπορεί, και πρέπει, να είναι μέρος της στρατηγικής της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Επιχειρηματικότητα, ως βασικός κορμός της τοπικής  οικονομίας, λειτουργεί ως ένας ισχυρός παράγοντας μόχλευσης πλούτου ιδεών, κοινωνικής καινοτομίας, καθώς και σεβασμού της αξίας της κοινωνίας και κάθε ανθρώπινης μονάδας, μέσα στο πλαίσιο των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Θεμέλιό της οι ανθρώπινοι πόροι και το ανθρώπινο κεφάλαιο.

Ο Πανάγος είναι εκείνος που πιστεύει ότι για τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και για τη σημασία της για την επόμενη ημέρα του επιχειρείν, απαιτείται συνέργεια της κοινωνίας, των επιχειρήσεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης , των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Στόχος του : Η βιώσιμη ανάπτυξη και η κοινωνική  συνοχή.