Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος

Εκπαιδευτικός (Δάσκαλος ), Πρώην Δήμαρχος Λουτροπόλεως Θερμής , Πρώην Πρόεδρος ΤΕΔΚ

Υποψήφιος/α: Κεντρικό Μυτιλήνης