Ανδριώτου Μυρσίνη

Ιδιωτική Υπάλληλος, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης

Υποψήφιος/α: Σκόπελος