Η ανάπτυξη δεν σταματά με την ηλικία. Στην εποχή όπου η επιστήμη επεκτείνει το προσδόκιμο ζωής, η ενεργή γήρανση γίνεται αναγκαία.

Ο ρόλος των Δήμων είναι κρίσιμος:

-να υποστηρίξουν
-να φροντίσουν και
-ενεργοποιήσουν τους ηλικιωμένους

✅Απέναντι στον ηλικιακό ρατσισμό, η κοινωνία μας απαιτεί δράσεις:

-μέριμνας και
-υποστήριξης, καθώς και
-την ενεργό συμμετοχή των ηλικιωμένων μας στην κοινότητα.

Στην Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, επιδιώκουμε :

-να αντικαταστήσουμε τον ρατσισμό με αγάπη,
-την περιθωριοποίηση με κοινωνική συνοχή.

✅Δημιουργούμε μαζί μια κοινωνία που αναδεικνύει την αξία και τη συνεισφορά κάθε γενιάς!